Datum ažuriranja: 26. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Aerodromi Crne Gore AD Podgorica
Matični broj: 02305623
Dokumentacija: Preduzeće nije odgovorilo na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

O preduzeću

AD “Aerodromi Crne Gore” Podgorica je operator civilnih aerodroma u Podgorici i Tivtu. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore. Osnovna djelatnost Društva je uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju. Društvo se bavi aktivnostima u vezi sa prevozom putnika, životinja ili robe vazdušnim putem, kontrolom aerodroma i vazdušnog saobraćaja, radom zemaljske službe na aerodromu i protivpožarnom zaštitom i odbranom na aerodromu. Pored toga, registrovano je i za obavljanje sljedećih poslova: održavanje vazduhoplova, usluge privredne avijacije, turističko posredovanje, turističke agencije, turistički biroi, pružanje usluga otvaranjem Duty free shop-a i mjenjačnice i pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga u objektima Društva.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Nebojša Đoković Predsjednik Odbora direktora 1.870 Dostupan
Ognjen Jovović Član Odbora direktora 1.295 Dostupan
Branko Vuković Član Odbora direktora 1.250 Dostupan
Eldin Dobardžić Član Odbora direktora 1.250 Dostupan
Boro Todorović Član Odbora direktora 1.250 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Goran Jandreoski Izvršni direktor 3.544 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 1 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne