Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Barska plovidba AD Bar
Matični broj: 02324784

O preduzeću

AD “Barska plovidba” Bar je brodarsko društvo koje obavlja djelatnost pomorskog saobraćaja i priobalnog prevoza tereta, usluga putničkog terminala i drugih pratećih usluga. Vlasničku strukuru Društva čine Država Crna Gora sa 18,63% udjela u vlasništvu, IRF CG sa 16,15%, Fond PIO sa 12,83% i ZZZ CG sa 4,27%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Barska plovidba najveći dio svojih prihoda ostvaruje od najma dva teretna broda (“Bar” i “Budva”), koja su kupljena 2012. godine uz kredi od 46,4 miliona dolara, od kineske Exim banke uz državnu garanciju. Dugi niz godina, značajan prihod kompanije bio je prevoz robe i putnika na linijama između Crne Gore i Italije. Prodajom putničkog broda Sveti Stefan II i nemogućnošću pronalaženja polovnog broda na tržištu koji bi preuzeo liniju Bar-Bari, Barska plovidba je 2017. godine, kao prelazno rješenje, potpisala ugovor o agentiranju broda Dubrovnik kompanije Jadrolinija iz Rijeke. Od 2015. godine, zbog značajnog pada naknada za unajmljivanje brodova na međunarodnom tržištu vozarina, prihodi Barske plovidbe su u padu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Miroslav Šepić Predsjednik Odbora direktora 1.243 Dostupan
Dalibor Marković Član Odbora direktora 512 Dostupan
Radomir Rudanović Član Odbora direktora 0 Dostupan
Aleksandar Jovović Član Odbora direktora 0 Dostupan
Petar Zloković Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Zoran Tajić Izvršni direktor 2.067 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne