Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Barska plovidba AD Bar
Matični broj: 02324784

O preduzeću

AD “Barska plovidba” Bar je brodarsko društvo koje obavlja djelatnost pomorskog saobraćaja i priobalnog prevoza tereta, usluga putničkog terminala i drugih pratećih usluga. Vlasničku strukuru Društva čine Država Crna Gora sa 18,63% udjela u vlasništvu, IRF CG sa 16,15%, Fond PIO sa 12,83% i ZZZ CG sa 4,27%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Barska plovidba najveći dio svojih prihoda ostvaruje od najma dva teretna broda (“Bar” i “Budva”), koja su kupljena 2012. godine uz kredi od 46,4 miliona dolara, od kineske Exim banke uz državnu garanciju. Dugi niz godina, značajan prihod kompanije bio je prevoz robe i putnika na linijama između Crne Gore i Italije. Prodajom putničkog broda Sveti Stefan II i nemogućnošću pronalaženja polovnog broda na tržištu koji bi preuzeo liniju Bar-Bari, Barska plovidba je 2017. godine, kao prelazno rješenje, potpisala ugovor o agentiranju broda Dubrovnik kompanije Jadrolinija iz Rijeke. Od 2015. godine, zbog značajnog pada naknada za unajmljivanje brodova na međunarodnom tržištu vozarina, prihodi Barske plovidbe su u padu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Miroslav Šepić Predsjednik Odbora direktora 1.243,04 Dostupan
Dalibor Marković Član Odbora direktora 511,84 Dostupan
Radomir Rudanović Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Aleksandar Jovović Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Petar Zloković Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Zoran Tajić Izvršni direktor 2.067,11 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne