Datum ažuriranja: 26. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Fond za zaštitu životne sredine DOO Podgorica
Matični broj: 03304094

O preduzeću

DOO “Fond za zaštitu životne sredine” Podgorica (Eko-fond) osnovala je Vlada Crne Gore, koja ima 100% vlasničkog kapitala, a počelo je sa radom u martu 2020. godine. Djelatnost Društva je finansiranje pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Početni kapital Eko-fonda je bio 50 hiljada eura, a finansira se putem mjesečnih naknada od preduzeća koja koriste ložišna postrojenja i postrojenja na električnu energiju i koja zagađuju životnu sredinu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Ana Pivljanin Predsjednica Odbora direktora 420,00 Dostupan
Gordana Kasom Članica Odbora direktora 280,00 Dostupan
Mihailo Asanović Član Odbora direktora 280,00 Dostupan
Nela Vešović Predsjednik Odbora direktora 263,65 Dostupan
Marija Đurović Članica Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Draško Boljević Izvršni direktor 1.986,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne