Datum ažuriranja: 26. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: H.T.P. "Ulcinjska rivijera" AD Ulcinj
Matični broj: 02006146

O preduzeću

Hotelsko-turističko preduzeće “Ulcinjska rivijera” AD Ulcinj je društvo registrovano za pružanje usluga iz oblasti hotelsko-ugostiteljske djelatnosti, turizma, trgovine, poslovanja sa inostranstvom i dr. Vlasničku strukturu Društva čine Fond PIO sa 25.29% udjela u vlasništvu, Fond za obeštećenje sa 12,01%, Vlada Crne Gore sa 10,14%, ZZZ CG sa 8,43% i IRF CG sa 7,64%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo od 2017. godine posluje sa jedinom funkcionalnom cjelinom, turističkim naseljem Ada Bojana. U okviru turističkog naselja, Ulcinjska rivijera posjeduje autokamp “Ada Bojana”, a Društvo posjeduje i autokamp Neptun na Velikoj plaži. Ulcinjska rivijera je 26.09.2017. godine, za hotele Olympic i Bellevue na Velikoj plaži, potpisala Ugovor o davanju u dugoročni zakup na 30 godina sa konzorcijumom DOO Karisma Hotels Adriatic Montenegro.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Goranka Lazović Predsjednica Odbora direktora 533,00 Dostupan
Slavica Vujičić Članica Odbora direktora 265,00 Dostupan
Dritan Pulti Član Odbora direktora 265,00 Dostupan
Simo Dedić Član Odbora direktora 261,00 Dostupan
Vasilije Prelević Član Odbora direktora 254,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Đakonović Bojan V.D. Izvršni direktor 1.871,42 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne