Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD Podgorica
Matični broj: 02217937

O preduzeću

AD “Investiciono-razvojni fond Crne Gore” Podgorica osnovan je usvajanjem Zakona o Investiciono-razvojnom fondu 31.12.2009. godine, u cilju podsticanja i ubrazanja privrednog razvoja Crne Gore, i to: okončanjem procesa privatizacije prodajom kapitala stečenog u procesu svojinske transformacije, podrška mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicama, podrškom infrastrukturnim projektima, projektima vodosnabdijevanja, tretmana otpadnih voda i zaštite životne sredine, kao i finansiranjem projekata od lokalnog, regionalnog i državnog značaja. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Velizar Kaluđerović Predsjednik Odbora direktora 1.076,84 Dostupan
Irena Radovic Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Dragan Pavićević Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Irena Radovic Izvršna direktorica 3.150,68 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 5 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne