Datum ažuriranja: 29. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore
Matični broj: 02020220

O preduzeću

JP Radio i televizija Crne Gore - Podgorica je nacionalni medijski javni servis. Osnovna djelatnost RTCG je pružanje javnih audiovizuelnih usluga, odnosno proizvodnja radijskog, audiovizuelnog i multimedijskog sadržaja, muzička proizvodnja i dr.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Veselin Drljević Predsjednik Savjeta 1.106,51 Dostupan
Žarko Mirković Član Savjeta 600,00 Dostupan
Predrag Marsenić Član Savjeta 589,87 Dostupan
Naod Zorić Član Savjeta 589,87 Dostupan
Marijana Camović Veličković Potpredsjednica Savjeta 589,76 Dostupan
Milica Špajak Član savjeta 589,76 Dostupan
Bojan Baća Član Savjeta 565,00 Dostupan
Amina Murić Članica Savjeta 564,98 Dostupan
Filip Lazović Član Savjeta 560,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Boris Raonić Generalni direktor 3.185,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 7 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Da

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Da

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne