Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore
Matični broj: 02039460
Web sajt: www.nparkovi.me

O preduzeću

JP za nacionalne parkove Crne Gore osnovano je 1992. godine. Preduzeće čine nacionalni parkovi Biogradska gora, Durmitor, Lovćen, Skadarsko jezero i Prokletije. Djelatnost Preduzeća je davanje na korišćenje i istraživanje nacionalnih parkova za potrebe razvoja, nauke, turizma, kulture i rekreacije, davanje na korišćenje dobara i objekata nacionalnih parkova za potrebe turizma, ugostiteljstva, lova i ribolova, vještački uzgoj ribe i proizvodnja riblje mlađi, sanitarna sječa šume, branje šumskih proizvoda i sakupljanje sjemena i dr.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Nebojša Popović Predsjednik Upravnog odbora 351,00 Dostupan
Stevan Marić Član Upravnog odbora 245,00 Dostupan
Mojaš Đurović Član Upravnog odbora 245,00 Dostupan
Milica Šljivančanin Članica Upravnog odbora 245,00 Dostupan
Miloje Šundić Član Upravnog odbora 245,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Aleksandar Bulatović Direktor 749,11 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 6 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Da

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne