Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Naučno-tehnološki park Crne Gore DOO Podgorica
Matični broj: 03280896

O preduzeću

DOO „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ Podgorica osnovan je Ugovorom o osnivanju NTP CG potpisanim između Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore u januaru 2019. godine. Vlada Crne Gore ima 57% vlasničkog kapitala, dok je 47% u vlasništvu Univerziteta Crne Gore. JDonošenjem Strateškog plana za uspostavljanje prvog NTP u Crnoj Gori 2012. godine, predviđeno je da se NTP koncipira kao umrežena struktura koja će imati svoje sjedište u Podgorici i najviše tri decentralizovane jedinice (impulsna centra), u Nikšiću, Baru i Pljevljima. Nakon početka rada impulsnog centra u Nikšiću, u kojem je uspostavljen DOO IPC Tehnopolis, 2016. godine, Vlada je u junu 2017. godine dala saglasnost da se centralna jedinica NTP u Podgorici uspostavi u kampusu Univerziteta Crne Gore, kroz prenamjenu postojećeg objekta UCG-a u izgradnji, koji je je bio predviđen za potrebe tri fakulteta. Nakon izgradnje objekta, predviđeno je da će on biti dom za 30 do 50 inovativnih i naprednih tehnoloških kompanija. NTP je osnovan sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija u visokotehnološkim djelatnostima, a zvanično je počeo sa radom u septembru 2019. godine.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Žana Kovijanić-Vukićević Predsjednica Odbora direktora 529,00 Dostupan
Marko Radonjić Član Odbora direktora 266,00 Dostupan
Miloš Daković Član Odbora direktora 264,50 Dostupan
Mileta Radovanić Član Odbora direktora 264,50 Dostupan
Sanja Peković Članica Odbora direktora 257,50 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Velibor Bošković Izvršni direktor 1.500,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne