Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Plantaže 13. Jul AD Podgorica
Matični broj: 02016281

O preduzeću

AD “13. jul - Plantaže” Podgorica su najveći proizvođač grožđa i vina u Crnoj Gori. Vlasničku strukturu Društva čine Investiciono-razvojni fond sa 22,22% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 21,49%, ZZZ CG 8,52% i Vlada Crne Gore sa 3,66%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva je gajenje grožđa, a bavi se i proizvodnjom, preradom i prometom poljoprivrednih proizvoda, proizvodnjom vina i žestokih pića, proizvodnjom loznog i voćnog sadnog materijala, ugostiteljstvom i trgovinom. Za obavljanje svojih djelatnosti, Plantaže su u posjedu vinograda Ćemovsko polje, koji je jedan od najvećih u Evropi. Društvo posjeduje i dva restorana, 13. jul i Jezero, kao i više maloprodajnih objekata.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Nebojša Vuksanović Predsjednik Odbora direktora 676,99 Dostupan
Nikola Perišić Član Odbora direktora 579,00 Dostupan
Marija Nikčević Članica Odbora direktora 473,90 Dostupan
Darko Rašović Član Odbora direktora 471,00 Dostupan
Snježana Pavićević Članica Odbora direktora 420,00 Dostupan
Boris Boričić Član Odbora direktora 420,00 Dostupan
Miloš Popović Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Zoran Miladinović V.D. Izvršni direktor 2.246,98 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne