Aerodromi Crne Gore AD Podgorica

Ažurirano: 02.10.2023
Aerodromi Crne Gore AD Podgorica

02305623

Posjetite

Nema prateće dokumentacije.
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Vladan DraškovićIzvršni direktor2.530 €Dostupan
Petar RadulovićZamjenik izvršnog direktora2.487 €Dostupan
Nebojša ĐokovićČlan Odbora direktora1.260 €Dostupan
Eldin DobardžićPredsjednik Odbora direktora1.858 €Dostupan
Kemal PurišićČlan Odbora direktora1.239 €Dostupan
Slavko VukčevićČlan Odbora direktora1.238 €Dostupan
Ilija MugošaČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Aerodromi Crne Gore” Podgorica je operator civilnih aerodroma u Podgorici i Tivtu. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore. Osnovna djelatnost Društva je uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju. Društvo se bavi aktivnostima u vezi sa prevozom putnika, životinja ili robe vazdušnim putem, kontrolom aerodroma i vazdušnog saobraćaja, radom zemaljske službe na aerodromu i protivpožarnom zaštitom i odbranom na aerodromu. Pored toga, registrovano je i za obavljanje sljedećih poslova: održavanje vazduhoplova, usluge privredne avijacije, turističko posredovanje, turističke agencije, turistički biroi, pružanje usluga otvaranjem Duty free shop-a i mjenjačnice i pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga u objektima Društva.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2022.1.427.250 €26.182.555 €23.043.755 €885
2021.2.405.535 €22.319.621 €18.934.750 €787
2020.-14.274.264 €8.594.342 €21.107.086 €815
2019.14.105.190 €36.614.632 €26.753.056 €894
2018.9.581.550 €37.177.947 €27.087.024 €868
2017.4.011.304 €34.006.483 €20.502.256 €761
2016.4.332.070 €29.551.165 €18.296.552 €703
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE