Barska plovidba AD Bar

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Mirsad TršićV.D. Izvršni direktor2.350 €Dostupan
Radomir RudanovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Ćazim AlkovićPredsjednik Odbora direktora895 €Dostupan
Teodora OstojićČlanica Odbora direktora?Dostupan
Nebojša KaljevićČlan Odbora direktora?Dostupan
Marko MarašČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Barska plovidba” Bar je brodarsko društvo koje obavlja djelatnost pomorskog saobraćaja i priobalnog prevoza tereta, usluga putničkog terminala i drugih pratećih usluga. Vlasničku strukuru Društva čine Država Crna Gora sa 18,63% udjela u vlasništvu, IRF CG sa 16,15%, Fond PIO sa 12,83% i ZZZ CG sa 4,27%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Barska plovidba najveći dio svojih prihoda ostvaruje od najma dva teretna broda (“Bar” i “Budva”), koja su kupljena 2012. godine uz kredi od 46,4 miliona dolara, od kineske Exim banke uz državnu garanciju. Dugi niz godina, značajan prihod kompanije bio je prevoz robe i putnika na linijama između Crne Gore i Italije. Prodajom putničkog broda Sveti Stefan II i nemogućnošću pronalaženja polovnog broda na tržištu koji bi preuzeo liniju Bar-Bari, Barska plovidba je 2017. godine, kao prelazno rješenje, potpisala ugovor o agentiranju broda Dubrovnik kompanije Jadrolinija iz Rijeke. Od 2015. godine, zbog značajnog pada naknada za unajmljivanje brodova na međunarodnom tržištu vozarina, prihodi Barske plovidbe su u padu.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.2.472.055 €9.019.951 €7.148.927 €33
2022.2.856.512 €13.503.154 €7.160.177 €34
2021.-4.044.296 €5.264.468 €6.169.153 €39
2020.660.763 €4.575.786 €6.103.988 €45
2019.-1.861.731 €5.455.085 €5.645.398 €50
2018.-2.677.143 €5.806.141 €5.877.747 €53
2017.3.083.692 €5.396.076 €5.874.041 €57
2016.-2.096.735 €10.146.123 €9.471.056 €50
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Nina Belada1100 €Pomoć
Željko Ćurčin500 €Pomoć
JPU "Vukosava Ivanović Mašanović"500 €Donacija
JU OŠ "Anto Đedović" Bar300 €Sponzorstvo
Pomorski fakultet Kotor300 €Donacija
Mjesna zajednica "Šušanj"200 €Sponzorstvo
Sanja Dabanović100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Škola Kekec436 €Pomoć
Marko Nikić300 €Pomoć
Pomorski fakultet300 €Pomoć
Marko Nikić200 €Pomoć
Goran Pejović200 €Pomoć
Milan Vujović150 €Pomoć
Srednja ekonomska škola150 €Pomoć
Gimnazija Niko Rolović100 €Pomoć
Nadežda Popović50 €Pomoć
Dejan Bulatović50 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Nacionalno koordionaciono tijelo za zarazne bolesti5000 €Donacija
Bedrija Bibezić2000 €Pomoć
Koala Production1000 €Sponzorstvo
Vujošević Tatjana550 €Pomoć
Crveni krst CG500 €Pomoć
Mještani sela Gornja Poda500 €Pomoć
Sindikalna organizacija Barkse plovidbe AD500 €Pomoć
Bibezić Badrija450 €Pomoć
Mustafić Ismet350 €Pomoć
Perajković Ivo350 €Pomoć
Dabović Lidija350 €Pomoć
Masoničić Branka300 €Pomoć
Ratković Divna300 €Sponzorstvo
Janković Danijela300 €Pomoć
Kukalj Dijana300 €Pomoć
Kojičić Miodrag300 €Pomoć
Lalošević Vasilije250 €Sponzorstvo
KK "Adriatik" Bar250 €Sponzorstvo
Garić Nataša200 €Pomoć
Sanja Dabanović200 €Pomoć
Atletski klub "Sanja"200 €Sponzorstvo
Kojičić Miodrag171 €Pomoć
Lalošević Miodrag150 €Pomoć
Vešović Miljan150 €Pomoć
Vatraljev Tatjana150 €Pomoć
Šahovski klub "Rumija 1998"150 €Sponzorstvo
Tripović Martin150 €Pomoć
Junković Danijela150 €Pomoć
Kojičić Miodrag147 €Pomoć
Joličić Rajko100 €Pomoć
Cerović Vladimir100 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Porodici Vasiljke Ružić1650 €Pomoć
Porodici Vasiljke Ružić638 €Pomoć
Institut za bolesti djece KKCG500 €Sponzorstvo
Milanka Vraneš400 €Sponzorstvo
Vasiljka Ružić400 €Pomoć
Sabrija Ramović400 €Pomoć
Sindikat Barske plovidbe350 €Pomoć
Tripović Marina350 €Pomoć
JPU Vukosava Ivanović Mašanović333 €Sponzorstvo
Jelena Đakonović330 €Pomoć
Vasiljka Ružić300 €Pomoć
Pomorski fakultet Kotor300 €Sponzorstvo
Mjesna zajednica Šušanj300 €Sponzorstvo
SK "Rumija"300 €Sponzorstvo
Kukalj Dijana300 €Pomoć
Božidar Nikolić250 €Pomoć
Rotary klub Bar250 €Sponzorstvo
NVO "Sua Sponte" Bar200 €Sponzorstvo
Jedriličarski klub "Latinsko jedro"200 €Sponzorstvo
Ivković Lidija200 €Pomoć
HKD "Sveti Jeronim"200 €Pomoć
Centar za socijalni rad Bar i Ulcinj200 €Pomoć
Udruženje pomorskih kapetana CG200 €Sponzorstvo
Dijana Kukalj167 €Pomoć
Mediteranski centar fotografije150 €Sponzorstvo
Vasilije Lalošević150 €Sponzorstvo
Goran Bošković150 €Sponzorstvo
Društvo dobrovoljnih davaoca krvi150 €Pomoć
Kojičić Miodrag150 €Pomoć
AK "Sanja" Bar130 €Sponzorstvo
ŠK "Rumija"130 €Sponzorstvo
ŠK "Rumija"120 €Sponzorstvo
Udruženje nastavnika100 €Sponzorstvo
Davaoci krvi100 €Pomoć
NVU "Crnogorski kulturni forum" Cetinje100 €Sponzorstvo
Srednja ekonomska Bar100 €Sponzorstvo
Srednja ekonomska Bar100 €Sponzorstvo
Emra Abazović100 €Pomoć
Golubović Veselin100 €Pomoć
NVO "Zupci"60 €Sponzorstvo
Ivana Mrvaljević50 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Lazarević Radojica, član Odbora direktora11750 €Pomoć
Anđelić Jasmina2000 €Pomoć
Milić Katarina1600 €Pomoć
Ružić Vasiljka1380 €Pomoć
Porodica Masanović1000 €Pomoć
Porodici preminulog kapetana1000 €Pomoć
Udruženje pomorskih kapetana1000 €Sponzorstvo
Tršić Mirsad900 €Pomoć
Pobjeda700 €/
Dnevne novine700 €Sponzorstvo
Vujošević Tatjana550 €Pomoć
Jadranka Dajković500 €Pomoć
Junković Danijela500 €Pomoć
KK Mornar500 €Sponzorstvo
JPU Vukosava Ivanović Mašanović500 €Pomoć
Opšta bolnica Bar500 €Pomoć
Sindikat Barska plovidba AD500 €Pomoć
Tripović Marina400 €Pomoć
Drljan Zijadin400 €Pomoć
Junković Danijela400 €Pomoć
Jadranka Dajković330 €Pomoć
Marović Mihailo330 €Pomoć
Pomorski fakultet Kotor300 €Sponzorstvo
CORONA300 €Sponzorstvo
Ratković Divna300 €Sponzorstvo
Niko Rolović Gimznazija250 €Sponzorstvo
Zlatko Jovović200 €Pomoć
Miodrag Kojičić200 €Pomoć
AK Mornar Bar200 €Sponzorstvo
Nikola Gegaj200 €Pomoć
Savez slijepih200 €Pomoć
Alma Ljuca200 €Pomoć
NOR-KOTOR200 €Pomoć
Privredna komora CG200 €Sponzorstvo
NVO Mediteranski centar200 €Sponzorstvo
Miodrag Kojičić193 €Pomoć
NVO "Sua sponte"150 €Pomoć
Mjesna zajednica Šušanj150 €Sponzorstvo
HKD "Sveti Jeronim"150 €Sponzorstvo
Garić Nataša150 €Pomoć
Ekonomska škola Bar100 €Pomoć
Dobrovoljni davaoci krvi100 €Sponzorstvo
KK Admiral basketbal100 €Sponzorstvo
Niko Rolović Gimznazija100 €Pomoć
NVO Musica instrumentalis100 €Sponzorstvo
Jasmina Grbović100 €Pomoć
Rajko Joličić100 €Pomoć
Joličić Rajko100 €Pomoć
Odbojkaški klub Galeb100 €Sponzorstvo
Marković Ivana50 €Sponzorstvo