Berza električne energije DOO Podgorica

Ažurirano: 11.06.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Dejan DraškovićIzvršni direktor2.720 €Dostupan
Jelena MarkovićPredsjednica Odbora direktora?/
Jovan KasalicaČlan Odobra direktora?/
Dragan PerunovićČlan Odbora direktora?/

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “Berza električne energije” Podgorica osnovano je 21.06.2017. godine, a počelo je sa radom 07.08.2020. godine. Društvo je osnovano sa namjerom uspostavljanja veleprodajnog organizovanog tržišta električne energije u formi elektronske trgovinske platforme. Berza električne energije, kao centralna ugovorna strana, između prodavca i kupca električne energije preuzima na sebe rizike kupovine i prodaje električne energije u okviru postignutih kupoprodajnih transakcija formiranih na tržištu dan unaprijed. Berza podrazumijeva da energetski subjekti, koji imaju višak ili manjak električne energije, ne samo u Crnoj Gori, nego i širom regiona, mogu da prodaju električnu energiju. Vlasničku strukturu Društva čine Elektroprivreda Crne Gore sa 40.60%, Crnogorski elektroprenosni sistem sa 40.60% i Crnogorski operator tržišta električne energije sa 18.80% udjela u društvu.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.204.341 €720.767 €512.112 €8
2022.-68.964 €140.338 €209.462 €8
2021.-46.982 €128.003 €175.017 €7
2020.-164.863 €63.519 €228.542 €8
2019.-228.145 €3.196 €231.175 €8
2018.-159.200 €37.107 €196.312 €6
2017.-35.979 €7.616 €43.597 €2
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Matija Medojević2391 €Pomoć
Fondacija Ruka prijateljstva100 €Donacija
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/1500 €Pomoć
/50 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/1000 €Pomoć
/50 €Pomoć