Businessmontenegro AD Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Vladan RadovićIzvršni direktor1.418 €Dostupan
Snežana StankovićČlanica Odbora direktora350 €Dostupan
Aleksandar BogavacPredsjednik Odbora direktora?Dostupan
Kenan KurtagićČlan Odbora direktora100 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Businessmontenegro” Podgorica osnovano je 15.07.1992. godine. Vlasničku strukturu Društva čine ZUACG Montefarm sa 95% udjela u vlasništvu i Vlada Crne Gore sa 5%. Osnovna djelatnost Društva je spoljna i unutrašnja trgovina medicinskim sredstvima, medicinskom opremom i uslugama špedicije. Društvo je zaduženo za poslove skladištenja i distribucije medicinskih sredstava, vođenja materijalnih i finansijskih evidencija za potrebe naručioca, plaćanja prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, uz punu informisanost nadležnih institucija o namjenskom korišćenju sredstava i dr. Preko Društva, kao dijela zdravstvenog sistema, vrši se upis proizvoda dobavljača iz inostranstva u Registar medicinskih sredstava kod Agencije za ljekove i medicinska sredstva.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.164.004 €388.934 €224.789 €10
2022.135.518 €349.332 €188.599 €8
2021.-93.885 €59.315 €152.598 €8
2020.-86.413 €221.961 €305.458 €9
2019.-165.749 €45.662 €208.666 €8
2018.-144.273 €1.078.913 €1.220.986 €9
2017.-134.076 €2.699.811 €2.830.822 €11
2016.-141.151 €2.347.115 €2.487.207 €11
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Snežana Cimbaljević500 €Sponzorstvo
Karate klub Budućnost500 €Sponzorstvo
Omladinski šahovski klub "Mladost" Nikšić400 €Sponzorstvo
Radnić Vukašin400 €Sponzorstvo
Savović Zorka300 €Sponzorstvo
Svetozar Savović300 €Sponzorstvo
Omladinski šahovski klub "Mladost" Nikšić300 €Sponzorstvo
Blagoš Terzić250 €Sponzorstvo
Tripković Miljan250 €Sponzorstvo
Omladinski šahovski klub "Mladost" Nikšić200 €Sponzorstvo
Jelena Kljajević200 €Sponzorstvo
Ivan Marković200 €Sponzorstvo
Radojević Radoje150 €Sponzorstvo
Nikolić Ines100 €Sponzorstvo
Nikola Carević100 €Sponzorstvo
Radović Saša100 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Karate klub Budućnost700 €Sponzorstvo
Fizičko lice600 €Pomoć
Fizičko lice400 €Pomoć
Fizičko lice400 €Pomoć
Fizičko lice100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Jadranka Šćepović1000 €Pomoć