Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Zoran VučinićIzvršni direktor?Dostupan
Zdravko KovačevićPredsjednik Odbora direktora?/
Mirko VlahovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Marija VojinovićČlanica Odbora direktora194 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica osnovan je 20.12.1996. godine kao javna ustanova, a prestrukturiran je 2012. godine u društvo sa ograničenom odgovornošću. Društvo vrši poslove od javnog interesa, i to djelatnosti ekotoksikoloških ispitivanja svih segmenata životne sredine: vazduha, vode, mora, zemljišta, flore i faune, klimatskih promjena, jonizujećeg i nejonizujećeg zračenja, buke i vibracije, kao i izrada posebnih toksikoloških studija, analiza i programa za potreba državnih organa, odnosno naučno istraživačkih ustanova, privrede i građana. Društvo je i referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.82.017 €2.725.858 €2.654.486 €83
2022.92.612 €2.483.889 €2.385.419 €82
2021.225.446 €2.405.779 €2.170.051 €77
2020.176.866 €2.350.522 €2.159.664 €78
2019.136.202 €2.460.690 €2.184.921 €76
2018.201.111 €2.533.780 €2.204.161 €70
2017.60.468 €2.213.869 €2.061.662 €65
2016.9.230 €1.848.360 €1.759.497 €65
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
NVO Teatar mladih Cetinje1500 €Sponzorstvo
NVO "Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju"300 €Pomoć
JU "Komanski most"300 €Pomoć
NVO "Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju"300 €Pomoć
JU "Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom" iz Pljevalja300 €Pomoć
JU "Resursni centar za djecu i mlade"300 €Pomoć
JU "Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun"300 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
NVO Nova nit500 €Pomoć
Agencija za zaštitu životne sredine400 €Donacija
Dragana Dubljević300 €Donacija
JU Komanski most300 €Pomoć
NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju300 €Pomoć
Centar za prava djeteta300 €Pomoć
JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom300 €Pomoć
Resurni centar za djecu i mlade300 €Pomoć
JU 1.06300 €Pomoć
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju CG200 €Donacija
Nedžat Emini150 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti10000 €Pomoć
Sreten Đekić300 €Pomoć
JU "Komanski most"300 €Pomoć
NVO "Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju"300 €Pomoć
Centar za prava djeteta Crne Gore300 €Pomoć
JU "Centar za dnevni boravak djece sa smetanjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom" Pljevlja300 €Pomoć
JU "Resursni centar za djecu i mlade"300 €Pomoć
JU "Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun"300 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Zoran Vučinić1089 €Pomoć
Tijana Milivojević1089 €Pomoć
Jasna Gajević1000 €Pomoć
Vuk Milić500 €Pomoć
Marko Živković500 €Pomoć
JU "Komanski most"500 €Pomoć
NVO "Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju"500 €Pomoć
Centar za prava djeteta Crne Gore500 €Pomoć
JU "Centar za dnevni boravak djece sa smetanjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom" Pljevlja500 €Pomoć
JU "Resursni centar za djecu i mlade"500 €Pomoć
JU "Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun"500 €Pomoć
Brega Čović300 €Pomoć
Vuk Milić300 €Pomoć
Jadranka Pajkanović300 €Pomoć
Sreten Đekić300 €Pomoć
Zoran Živković300 €Pomoć
Vuk Milić200 €Pomoć
Milica Đuranović200 €Pomoć
Zorica Tomić18 €Pomoć
Stojka Radunović0 €Pomoć
Danijela Šuković0 €Pomoć
Vuk Milić0 €Pomoć
Ljiljana Raičević0 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Jasna Gajević1000 €Pomoć
Anđelka Popović500 €Pomoć
Dejan Jančić500 €Pomoć
Bojana Knežević500 €Pomoć
Tomislav Anđelić500 €Pomoć
Dejan Jančić500 €Pomoć
Vinka Memović500 €Pomoć
Marija Gegaj400 €Pomoć
Jadranka Kovačević Pajkanović300 €Pomoć
Dijana Jelenić300 €Pomoć
Dubravka Vujičić300 €Pomoć
Dječiji umjetnički centar300 €Pomoć
Zoran Živković300 €Pomoć
JU Resursni centar za djecu i omladinu "Podgorica"300 €Pomoć
JU "Komanski most"300 €Pomoć
Jasmina Laković200 €Pomoć
Društvo dobrovoljnih davaoca krvi iz Podgorice100 €Pomoć
Milena Femić20 €Pomoć
Slobodan Šćepanović0 €Pomoć
Ljiljana Raičević0 €Pomoć
Nada Medenica0 €Pomoć
Siniša Popović0 €Pomoć
Enida Mujević0 €Pomoć
Nataša Radonjić0 €Pomoć