EPCG-Željezara Nikšić DOO Nikšić

Ažurirano: 15.12.2023
EPCG-Željezara Nikšić DOO Nikšić

03530272

ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Nevenka JankovićIzvršna direktorica?Dostupan
Lidija NikolićČlanica Odbora direktora?Dostupan
Milinko ČvorovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Maksim VučinićPredsjednik Odbora direktora?Dostupan
Đorđije GarčevićČlan Odbora direktora?/
Ratko DubljevićČlan Odbora direktora?/
Fuad FeratovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Radovan ĐikanovićČlan Odbora direktora?/

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO ''EPCG-ŽELJEZARA NIKŠIĆ''  je registrovano 16.02.2023 godine. Društvo je u 100% vlasništvu AD “Elektroprivrede Crne Gore” Nikšić. Poslovnim planom je predviđeno da se Društvo sastoji od nekoliko proizvodnih jedinica (Solari, Podkonstrukcija, Кonstrukcija i dr.) u cilju pružanja dodatne podrške razvoju solarne i ostalih vidova obnovljivih izvora energije. Prema informacijama dostupnim na sajtu CRPS-a djelatnost Društva je mašinska obrada metala. 

Indeks transparentnosti
0  od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

NE

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE