Luka Bar AD Bar

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Ilija PješčićIzvršni direktor1.820 €Dostupan
Darko PekićPredsjednik Odbora direktora834 €Dostupan
Miroslav ŠepićČlan Odbora direktora600 €Dostupan
Marko MarašZamjenik predsjednika Odbora direktora579 €Dostupan
Nedžib IbrišimovićČlan Odbora direktora607 €Dostupan
Rajko LjubenkoČlan Odbora direktora600 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Luka Bar” Bar je pomorska luka za pretovar svih vrsta tereta, pružanje putničkih usluga, zaštitu i sidrenje brodova. Država posjeduje 78.54% akcija Društva, a ostalo je u privatnom vlasništvu. Luka Bar je osnivač i operator Slobodne zone luke Bar, odnosno, to je društvo koje uživa privrednu eksteritorijalnost. Korisnici Slobodne zone uživaju pogodnosti predviđene Zakonom o slobodnim zonama i drugim propisima, kao što su uvoz oslobođen carina, carinskih dažbina i PDV-a, skladištenje robe u bescarinskom režimu na neograničeno vrijeme, niska stopa poreza na dobit, uprošćene procedure, itd. Prema podacima iz aprila 2019. godine, Luka Bar, kao operator Slobodne zone, imala je 65 aktivnih ugovora o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni, koji se pretežno odnose na pretovar, skladištenje i kupoprodaju robe.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.777.597 €16.175.020 €14.880.349 €425
2022.4.556.678 €24.655.936 €15.047.855 €426
2021.677.003 €11.957.365 €10.968.531 €398
2020.1.108.154 €10.917.968 €9.487.511 €390
2019.930.506 €9.140.189 €9.017.344 €358
2018.-22.105.876 €8.640.858 €8.351.170 €353
2017.941.913 €10.253.916 €9.165.113 €247
2016.1.335.930 €9.465.106 €7.890.195 €215
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/75069 €/
/22000 €Pomoć
/15800 €Sponzorstvo
/9100 €Poklon
/7140 €Pomoć
/5500 €Sponzorstvo
/5353 €Pomoć
/2650 €/
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/160103 €/
/73649 €/
/61249 €Opremnine
/26990 €Pomoć
/23522 €Sponzorstvo
/18531 €/
/5650 €Sponzorstvo
/5040 €Pomoć
/4400 €Poklon