Plantaže 13. Jul AD Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
O preduzeću

AD “13. jul - Plantaže” Podgorica su najveći proizvođač grožđa i vina u Crnoj Gori. Vlasničku strukturu Društva čine Investiciono-razvojni fond sa 22,22% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 21,49%, ZZZ CG 8,52% i Vlada Crne Gore sa 3,66%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva je gajenje grožđa, a bavi se i proizvodnjom, preradom i prometom poljoprivrednih proizvoda, proizvodnjom vina i žestokih pića, proizvodnjom loznog i voćnog sadnog materijala, ugostiteljstvom i trgovinom. Za obavljanje svojih djelatnosti, Plantaže su u posjedu vinograda Ćemovsko polje, koji je jedan od najvećih u Evropi. Društvo posjeduje i dva restorana, 13. jul i Jezero, kao i više maloprodajnih objekata.


Ko vodi preduzeće?
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Igor ČađenovićIzvršni direktor3.961 €Dostupan
Miloš PopovićČlan Odbora direktora888 €Dostupan
Darko RašovićČlan Odbora direktora888 €Dostupan
Marija NikčevićČlanica Odbora direktora888 €Dostupan
Snježana PavićevićČlanica Odbora direktora450 €Dostupan
Nikola PerišićČlan Odbora direktora?Dostupan
Boris BoričićČlan Odbora direktora888 €Dostupan
Nebojša VuksanovićPredsjednik Odbora direktora1.079 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-5.926.958 €30.537.205 €34.294.986 €637
2022.-12.993.880 €22.576.537 €31.766.987 €623
2021.-20.392.402 €20.203.289 €38.659.749 €602
2020.-18.876.715 €21.984.220 €38.679.072 €614
2019.156.412 €29.563.343 €30.308.540 €631
2018.2.422.714 €30.425.543 €28.313.529 €634
2017.2.206.331 €31.072.892 €28.608.440 €665
2016.2.092.499 €30.968.588 €27.381.729 €670
Indeks transparentnosti
 od 10

Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata