Project - Consulting DOO Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Novo KonjevićV.D. Izvršni direktor2.002 €Dostupan
Ljiljana LutovacČlanica Odbora direktora330 €Dostupan
Tatjana BojanićPredsjednica Odbora direktora660 €Dostupan
Ljubica RovčaninČlanica Odbora direktora330 €Dostupan
Gavrilo VukovićČlan Odbora direktora330 €Dostupan
Jelica GazdićČlanica Odbora direktora330 €Dostupan
Miloš DraškovićČlan Odbora direktora330 €Dostupan
Dijana PopovićČlanica Odbora direktora330 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

DOO “Project - Consulting” Podgorica je počelo sa radom 2008. godine, kao Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. Društvo je osnovano u cilju realizacije Finansijskog ugovora - Projekat za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori, zaključen između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke 30.09.2008. godine, vrijednog 57 miliona eura. Projekat se sastoji od prioritetnih investicionih planova za sakupljanje i tretiranje otpadnih voda koje se trenutno ispuštaju, u velikoj mjeri, bez prečišćavanja u crnogorske nadzemne vode (uključujući primorsku oblast), kao i šema za vodosnabdijevanje na cijeloj teritoriji Crne Gore. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.1.923 €437.339 €434.745 €20
2022.10.390 €383.068 €371.833 €19
2021.26.951 €346.681 €319.663 €14
2020.114.913 €461.171 €346.158 €14
2019.62.903 €328.214 €268.941 €13
2018.2.995 €318.918 €309.880 €13
2017.-76.452 €172.754 €251.030 €14
2016.91.534 €473.780 €382.482 €18
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DA

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Crkvena Opština Kolašin1000 €Donacija
Danica Janjević1000 €Pomoć
No Limit Bikers200 €Donacija
Ivana Stojislavljević200 €Pomoć
Nada Radović100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Porodici Škrijelj1000 €Pomoć
Porodica Galičić200 €Pomoć
Danica Janjević100 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Rade Boričić250 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Udruženje za unaprijeđenje vodosnabdjevanja200 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Andrija Jelanić200 €Pomoć
NVO "Tvrđava" Nikšić100 €Sponzorstvo