Rudnik uglja AD Pljevlja

Ažurirano: 02.10.2023
Rudnik uglja AD Pljevlja

02009501

Posjetite

ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Mihailo PotparaIzvršni direktor?Dostupan
Emir BidžanČlan Odbora direktora?Dostupan
Tamara CmiljanićČlanica Odbora direktora?Dostupan
Nikola MiličićČlan Odbora direktora?/
Miloš OstojićPredsjednik Odbora direktora?Dostupan
Tanja ŠljivančaninČlanica Odbora direktora?/

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Rudnik uglja” Pljevlja osnovano je transformacijom JP Rudnik uglja Pljevlja u akcionarsko društvo 28.12.1998. godine. Društvo je u 100% vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore. Najveći kupac uglja je Termoelektrana Pljevlja. Osim glavnog prihoda koji društvo ostvaruje prodajom uglja, manji dio ostvaruje i prodajom usluga prevoza, projektovanja, održavanja i iznajmljivanja opreme.

Preduzeće je do 2021. godine uporno i uprkos rješenjima Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, tvrdilo da nije obveznik Zakona o SPI i odbijalo naše zahtjeve za informacijama.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2022.9.435.865 €60.995.853 €47.761.058 €966
2021.4.423.058 €49.543.583 €44.160.177 €779
2020.13.101.766 €48.971.054 €33.969.092 €691
2019.9.557.388 €47.171.684 €35.885.080 €670
2018.6.584.828 €43.222.996 €34.562.485 €746
2017.6.352.831 €41.386.033 €34.654.988 €792
2016.3.715.647 €38.728.132 €33.743.831 €868
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE