Sveti Stefan hoteli AD Budva

Ažurirano: 10.04.2024
O preduzeću

AD “Sveti Stefan hoteli” Budva osnovano je 26.06.2019. godine, a počelo je sa radom 05.08.2019. godine. Društvo je nastalo segmentacijom iz HG Budvanska rivijera. Imovinu društva čine hoteli Sveti Stefan i Miločer sa pripadajućim zemljištem, koji su dati u dugogodišnji zakup Adriatic properties-u. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore sa 41,63% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 12,82% i ZZZ CG sa 4,27%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Ko vodi preduzeće?
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Nikola PlamenacIzvršni direktor1.773 €Dostupan
Milica KažanegraPredsjednica Odbora direktora1.792 €Dostupan
Jelena BrkovićČlanica Odbora direktora?/
Vladimir SekulićČlan Odbora direktora?Dostupan
Miomir VulićČlan Odbora direktora500 €Dostupan
Zdravko VukovićČlan Odbora direktora500 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.838.567 €1.364.390 €445.727 €5
2022.364.656 €1.285.517 €863.851 €4
2021.457.797 €980.373 €477.120 €4
2020.507.062 €979.780 €422.569 €3
2019.279.899 €339.950 €62.236 €2
Indeks transparentnosti
 od 10

Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.

Ukupan iznos: 24.050 €

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
MZ Sv. Stefan20000 €Pomoć
JU Dom zdravlja Budva2000 €Pomoć
SUBNOR Bd1050 €Pomoć
Dušan Medin500 €Sponzorstvo
Ivan Delić300 €Pomoć
Marijani Eraković200 €Pomoć

Ukupan iznos: 51.000 €

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore50000 €Donacija
Opštinska organizacija Crvenog krsta Budva300 €Sponzorstvo
Tijana Nikaljević300 €Pomoć
Ljiljana Maslak200 €Pomoć
Dušan Stević200 €Pomoć

Ukupan iznos: 50.000 €

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/50000 €Donacija