Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

Ažurirano: 07.11.2023
Turistički centar Durmitor DOO Žabljak

02959798

Posjetite

ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Marinko PurićIzvršni direktor1.098 €Dostupan

DOO “Turistički centar Durmitor” Žabljak vlasnik je sportsko turističkog kompleksa Savin kuk na Durmitoru, koje je jedno od dva najveća skijališta na području Crne Gore i nalazi se u zoni nacionalnog parka Durmitor. Savin kuk raspolaže sa žičarama i ski liftovima namijenjenim za skijanje, avanturističkim parkom i tri restorana. Društvo je trenutno u postupku restrukturiranja u cilju unosa kapitala u DOO Skijališta Crne Gore, kojim je predviđeno spajanje ta dva društva. Društvo je u 100% vlasništvu Investiciono-razvojnog fonda.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2022.-169.943 €587.796 €756.290 €21
2021.-190.963 €430.858 €621.802 €18
2020.-336.172 €206.103 €540.824 €19
2019.-273.268 €365.035 €642.093 €26
2018.-315.669 €355.245 €656.847 €32
2017.-269.321 €176.351 €443.648 €20
2016.-55.938 €353.966 €404.666 €18
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

NE

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

NE

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

NE

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE