Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Ažurirano: 07.11.2023
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Marina BoškovićIzvršna direktorica1.700 €Dostupan
Radovan VukićPredsjednik Odbora direktora525 €Dostupan
Nedeljko ŠuškavčevićČlan Odbora direktora?/
Vladimir MerdovićČlan Odbora direktora372 €Dostupan
Zilha ČokovićČlanica Odbora direktora194 €Dostupan
Jasmin HodžićČlan Odbora direktora195 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Željeznička infrastruktura Crne Gore” Podgorica osnovano je 02.07.2008. godine, a nastalo je segmentacijom iz AD Željeznice Crne Gore. Država Crna Gora je vlasnik Društva sa 72,44% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 2,91% i ZZZ CG sa 1,16%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. U svojstvu upravljača infrastrukture, kao javnog dobra u opštoj upotrebi i vlasništvu Crne Gore, Društvo izgrađuje i investira u željezničku infrastrukturu, brine se o njenoj modernizaciji i održavanju, osigurava pristup i dodjeljuje infrastrukturne kapacitete svim zainteresovanim željezničkim prevoznicima koji ispunjavaju zakonske uslove, određuje naknade za korišćenje infrastrukturnih kapaciteta, izrađuje i objavljuje red vožnje i organizuje i reguliše željeznički saobraćaj.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2022.180.648 €17.997.791 €17.759.313 €779
2021.-27.564.153 €14.338.722 €45.083.995 €732
2020.-646.758 €14.638.207 €15.189.960 €755
2019.-2.805.785 €14.417.320 €16.787.233 €789
2018.-846.726 €15.170.123 €15.903.046 €787
2017.-408.860 €15.169.301 €15.581.719 €790
2016.-2.447.614 €12.991.228 €15.226.369 €804
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

NE

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Zaposleni500 €Pomoć
Zaposleni500 €Pomoć
Zaposlena450 €Pomoć
Zaposlena450 €Pomoć
Zaposlena200 €Pomoć
Zaposlena200 €Pomoć
Zaposlena200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni200 €Pomoć
Zaposleni/a0 €Pomoć
Zaposleni/a0 €Pomoć
Zaposleni/a0 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
/3200 €/
Pavićević Rajko2000 €Pomoć
/1400 €/
/1310 €/
/1200 €/
/1150 €/
Porodici Dabetić Radojice835 €Pomoć
/750 €/
Sanja Knežević748 €Pomoć
Porodici Batrović Dragice674 €Pomoć
Porodici Mugoše Željka650 €Pomoć
/650 €/
Knežević Slavica500 €Pomoć
Mulisić Marina500 €Pomoć
Nuredinovski Fadil500 €Pomoć
Batrović Dragica500 €Pomoć
Rabren Đuro500 €Pomoć
Mugoša Milika500 €Pomoć
Vulićević Ilija500 €Pomoć
Krpuljević Aedin500 €Pomoć
Gagović Nikola500 €Pomoć
Šušanj Rade500 €Pomoć
Jovović Dragan500 €Pomoć
Maraš Nataša500 €Pomoć
Marina Mulisi500 €Pomoć
/450 €/
Milanka Zeja444 €Pomoć
Željko Lazo444 €Pomoć
Zoran Kovačević444 €Pomoć
Snežana Belošević444 €Pomoć
Aleksandar Dragutinović444 €Pomoć
Nikola Ivanović444 €Pomoć
Vladimir Vukajlović444 €Pomoć
Ratko Vuković444 €Pomoć
Vukica Đurović444 €Pomoć
Sonja Pešić444 €Pomoć
Gurešić Rade444 €Pomoć
Nataša Vukićević444 €Pomoć
Belošević Snežana444 €Pomoć
Slaviša Popović444 €Pomoć
Mahmed Čantić444 €Pomoć
Sreten Markuš444 €Pomoć
Nikola Vujošević444 €Pomoć
Dragan Jovović444 €Pomoć
Dragan Papić444 €Pomoć
Porodici Vujanović Miodraga416 €Pomoć
/360 €/
/340 €/
Nikčević Marijana300 €Pomoć
Sarić Momčilo300 €Pomoć
Španjević Goran300 €Pomoć
/240 €/
Đuranović Dragoljub200 €Pomoć
Denis Lukač i Jasmin Hodžić200 €Pomoć
/110 €/
/100 €/
/60 €/
/50 €/
/30 €/
/20 €/
/10 €/
/10 €/
/10 €/
Porodici Dabetić Radojice0 €Pomoć
Porodici Knežević Slobodana0 €Pomoć
Porodici Mugoše Željka0 €Pomoć
Porodici Batrović Dragice0 €Pomoć
Porodici Canović Redžepa0 €Pomoć
Vukadinović Žarko0 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Porodici Alilović Avda1000 €Pomoć
Porodici Šainović Ilije1000 €Pomoć
Porodici Nikolić Rajka662 €Pomoć
Rudić Slađana500 €Pomoć
Nikolić Rajko500 €Pomoć
Rosić Branko500 €Pomoć
Krgušić Nata500 €Pomoć
Zamahajev Ljubinko500 €Pomoć
Ćipranić Ivan300 €Pomoć
Porodici Šainović Ilije0 €Pomoć
Porodici Nikolić Rajka0 €Pomoć
Porodici Bogićević Ljubiše0 €Pomoć
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Knežević Vukosav1500 €Pomoć
Porodici Miodraga Obradovića1000 €Pomoć
Porodici Knežević Vukosava750 €Pomoć
Milošević Radomir500 €Pomoć
Novi sindikat ŽICG300 €Pomoć
Radončić Fadil300 €Pomoć
Klub dobrovoljnih davalaca krvi iz Golubovaca200 €Pomoć
Denisu Lukaču i Jasminu Hodžiću200 €Pomoć
Cacović Marko0 €Pomoć
Porodici Šorović Danice0 €Pomoć
Porodici Peličić Milisava0 €Pomoć
Porodici Miodraga Obradovića0 €Pomoć
Porodici Alilović Avda0 €Pomoć
Porodici Knežević Vukosava0 €Pomoć