Zeta Energy DOO Danilovgrad

Ažurirano: 10.04.2024
O preduzeću

DOO “Zeta energy” Danilovgrad je društvo za modernizaciju i razvoj malih i srednjih elektrana, koje je počelo sa radom 25.06.2010. godine. Društvo obavlja djelatnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Imovinu Društva čine male hidroelektrane “Glava Zete”, čija rekonstrukcija je u toku, i “Slap Zete”, čija rekonstrukcija je završena u aprilu 2020. godine. Elektroprivreda Crne Gore posjeduje 51% vlasničkog udjela, dok je ostatak u vlasništvu privatne firme NTE Montenegro AS.


Ko vodi preduzeće?
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Dragan VlahovićIzvršni direktor?/
Predrag KrivokapićČlan Odbora direktora?/
Inge ForsethČlan Odbora direktora?/
Tore Johan FlamPredsjednik Odbora direktora?/
Enes ZajmovićČlan Odbora direktora?/
Simo BarovićČlan Odbora direktora?/

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.914.632 €2.514.877 €1.260.084 €16
2022.938.833 €2.146.895 €1.054.732 €18
2021.-395.166 €536.686 €872.706 €18
2020.-599.425 €192.769 €745.663 €20
2019.-883.472 €5.306 €686.833 €20
2018.-379.744 €544.759 €848.089 €21
2017.286.600 €557.660 €892.347 €25
2016.106.500 €745.318 €900.574 €27
Indeks transparentnosti
0  od 10

Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.

Ukupan iznos: 3.300 €

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
JU "Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom"1500 €Donacija
NVU "Rastimo zajedno", Danilovgrad1000 €Donacija
OŠ "Milosav Koljenšić"500 €Donacija
OŠ "Luka Simonović"300 €Sponzorstvo

Ukupan iznos: 1.150 €

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
OŠ "Vuko Jovović"1000 €Donacija
JU Centar za kulturu i sport Mihailo Lalić, Andrijevica150 €Sponzorstvo