Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Project - Consulting DOO Podgorica
Matični broj: 02730430

O preduzeću

DOO “Project - Consulting” Podgorica je počelo sa radom 2008. godine, kao Nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. Društvo je osnovano u cilju realizacije Finansijskog ugovora - Projekat za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda u Crnoj Gori, zaključen između Vlade Crne Gore i Evropske investicione banke 30.09.2008. godine, vrijednog 57 miliona eura. Projekat se sastoji od prioritetnih investicionih planova za sakupljanje i tretiranje otpadnih voda koje se trenutno ispuštaju, u velikoj mjeri, bez prečišćavanja u crnogorske nadzemne vode (uključujući primorsku oblast), kao i šema za vodosnabdijevanje na cijeloj teritoriji Crne Gore. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Ivana Grujić Predsjednica Odbora direktora 480,00 Dostupan
Ljiljana Lutovac Članica Odbora direktora 250,00 Dostupan
Goran Mitrović Član Odbora direktora 240,00 Dostupan
Tatjana Bojanić Članica Odbora direktora 240,00 Dostupan
Ljubica Rovčanin Članica Odbora direktora 240,00 Dostupan
Gavrilo Vuković Član Odbora direktora 240,00 Dostupan
Vladana Lompar Članica Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Valerija Saveljić V.D. Izvršna direktorica 1.411,32 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne