Datum ažuriranja: 13. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Rudnik uglja AD Pljevlja
Matični broj: 02009501

O preduzeću

AD “Rudnik uglja” Pljevlja osnovano je transformacijom JP Rudnik uglja Pljevlja u akcionarsko društvo 28.12.1998. godine. Društvo je u 100% vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore. Najveći kupac uglja je Termoelektrana Pljevlja. Osim glavnog prihoda koji društvo ostvaruje prodajom uglja, manji dio ostvaruje i prodajom usluga prevoza, projektovanja, održavanja i iznajmljivanja opreme.

Preduzeće je do 2021. godine uporno i uprkos rješenjima Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, tvrdilo da nije obveznik Zakona o SPI i odbijalo naše zahtjeve za informacijama.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Budimir Tanjević Član Odbora direktora 1.059,00 Dostupan
Slavica Batizić Članica Odbora direktora 767,94 Dostupan
Zoran Radulović Član Odbora direktora 767,94 Dostupan
Veljko Vasiljević Član Odbora direktora 767,90 Dostupan
Dušan Janjušević Predsjednik Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Milan Lekić Izvršni direktor 2.681,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 1 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne