Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Turistički centar Durmitor DOO Žabljak
Matični broj: 02959798

O preduzeću

DOO “Turistički centar Durmitor” Žabljak vlasnik je sportsko turističkog kompleksa Savin kuk na Durmitoru, koje je jedno od dva najveća skijališta na području Crne Gore i nalazi se u zoni nacionalnog parka Durmitor. Savin kuk raspolaže sa žičarama i ski liftovima namijenjenim za skijanje, avanturističkim parkom i tri restorana. Društvo je trenutno u postupku restrukturiranja u cilju unosa kapitala u DOO Skijališta Crne Gore, kojim je predviđeno spajanje ta dva društva. Društvo je u 100% vlasništvu Investiciono-razvojnog fonda.


Ko vodi preduzeće?

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Marinko Purić Izvršni direktor 940,16 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne