Neto rezultat je zbir svih prihoda i rashoda - predstavlja konačan rezultat poslovanja preduzeća i pokazuje da li posluje sa gubitkom ili ima dobit. Podaci su preuzeti iz godišnjih finansijskih iskaza koji su dostavljeni Poreskoj upravi.