Zbir prihoda od prodaje roba i usluga i ostalih poslovnih prihoda, onako kako su ih preduzeća prijavila Poreskoj upravi u bilansu uspjeha.