Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Vodacom DOO Tivat
Matični broj: 02426331

O preduzeću

DOO “Vodacom” Tivat je zajedničko uslužno i koordinaciono društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje i Opštinu Cetinje. Osnovano je 2005. godine u cilju unapređenja vodovodne i kanalizacione infrastrukture na crnogorskom primorju. Vodacom su osnovale Vlada Crne Gore i opštine Bar, Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi kao agenciju za implementaciju projekta “Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju”. Opština Ulcinj se priključila Vodacomu 2012. godine. Kapital Društva podijeljen je na sedam jednakih djelova i svaki član Društva ima udio od 14,29% od ukupnog kapitala. Tokom realizacije projekata, Vodacom je spona koja sarađuje i koordinira između Vlade, ministarstava, opština, vodovodnih preduzeća, konsultanata, projektanata, izvođača, donatora i kreditora.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Skender Rexhoviq Član Odbora direktora 150,00 Dostupan
Bojana Kalezić Predsjednica Odbora direktora 150,00 Dostupan
Katarina Živković Članica Odbora direktora 150,00 Dostupan
Boško Franović Član Odbora direktora 150,00 Dostupan
Zvonko Arsić Član Odbora direktora 150,00 Dostupan
Radmila Raonić Članica Odbora direktora 150,00 Dostupan
Ivan Stanišić Član Odbora direktora 150,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Dragan Roganović Izvršni direktor 1.669,81 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 4 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne